lng_export_about_left_chats

This page lists allBelow are the supergroups and channels from this export that you've left andor where you were banned.

Note that when you leave a channel or supergroup you've created, you have the option
to look for their data.

Note that when
either delete it, or simply leave (in case you leavewant to rejoin later, or keep the community alive despite not being a channel or supergroup you've created, you have the option to either delete it, or simply leave (in case you want to rejoin later, or keep the community alive despite not being a member).
313
Applied
A continuación amósanse os supergrupos e canles desta exportación dos que saíches ou onde fuches suspendido.

Ten en conta que, cando deixas unha canle ou supergrupo que creaches, tes a opción de eliminalo ou simplemente saír del (por se queres volver despois ou manter a existencia da comunidade aínda que non sexas membro).
325/313
G82, Oct 19, 2018 at 16:07
Applied
A continuación amósanse os supergrupos e as canles desta exportación dos que saíches ou dos que te suspenderon.

Ten en conta que, cando deixas unha canle ou un supergrupo que creaches, tes a opción de eliminalo ou simplemente saír del, por se queres volver despois ou manter a existencia da comunidade aínda que non sexas membro.
330/313
1
Leite, Dec 20, 2018 at 19:44
1 comment
LeiteDec 20, 2018 at 19:45Reply
As correccións respecto á anterior son:
- Incluír artigos
- Cambiar "fuches suspendido" por "dos que te suspenderon" para evitar trazas de xénero
- Mudar o paréntese por unha coma, xa que aí non é preciso empregar ().