lng_sure_clear_downloads

Do you want to remove all downloaded files from temp folder? It is done automatically on logout or program uninstall.
117
Applied
Queres eliminar todos os arquivos descargados desde o cartafol temporal? Isto faise automaticamente ao pechar sesión ou ao desinstalar o programa.
146/117
Classy Beaver, Feb 24 at 11:52