Call.ParticipantVersionOutdatedError

%@'s app does not support calls. They need to update their app before you can call them.
88
Applied
Aplikacija korisnika %@ ne podržava pozive. Korisnik prvo mora ažurirati aplikaciju da biste ga mogli pozvati.
110/88
Aki, Mar 1, 2021 at 18:18
Applied
Aplikacija korisnika %@ ne podržava pozive. Korisnik prvo mora ažurirati aplikaciju da biste ga mogli ponazvati.
110/88
Nice Giraffe, Aug 20, 2020 at 23:44