UserInfo.SetCustomPhoto.SuccessPhotoText

You will now always see this photo for **%@**.
46
Applied
**%@** će vam se prikazivati uz sliku koju ste postavili.
57/46
Aki, Dec 28, 2022 at 18:14
Applied
Sada ćete uvijek vidjeti ovu sliku za **%@** će vam se prikazivati uz sliku koju ste postavili.
45/46
Aki, Dec 26, 2022 at 20:52
Applied
Sada ćete uvijek vidjeti ovu sliku za profil od **%@** će vam se prikazivati uz sliku koju ste postavili.
55/46
Aki, Dec 26, 2022 at 20:52
Applied
Sada ćete vidjeti ovu sliku za profil od **%@** će vam se prikazivati uz sliku koju ste postavili.
48/46
Aki, Dec 28, 2022 at 17:59
Applied
Postavili ste prilagođenu sliku za profil od **%@** će vam se prikazivati uz sliku koju ste postavili.
52/46
Aki, Dec 28, 2022 at 18:01
Applied
**%@** će vam se prikazivati uz vašu prilagođenu sliku koju ste postavili.
51/46
Aki, Dec 28, 2022 at 18:02