UserCustomPhotoSeted

You will now always see this photo for **%s's** account.
56
Applied
**%s** će vam se prikazivati uz sliku koju ste postavili.
57/56
Aki, Dec 28, 2022 at 18:14
Applied
Sada ćete uvijek vidjeti ovu sliku za profil od **%s** će vam se prikazivati uz sliku koju ste postavili.
55/56
Aki, Dec 26, 2022 at 20:52
Applied
Sada ćete vidjeti ovu sliku za profil od **%s** će vam se prikazivati uz sliku koju ste postavili.
48/56
Aki, Dec 28, 2022 at 17:59
Applied
Postavili ste prilagođenu sliku za profil od **%s** će vam se prikazivati uz sliku koju ste postavili.
52/56
Aki, Dec 28, 2022 at 18:01
Applied
**%s** će vam se prikazivati uz vašu prilagođenu sliku koju ste postavili.
51/56
Aki, Dec 28, 2022 at 18:02