Declined

Declined
8
Applied
Ditolak
7/8
Ayra Hikari, Aug 5, 2018 at 22:22
Applied
Dipeka gblk dia tg maka ny di tolak
33/8
1
Deleted Account, Feb 16, 2021 at 04:13
Applied
Ditolakyh smbg . .
11/8
Deleted Account, Feb 13, 2021 at 06:32
Applied
Ditolakyya dia ndaa kangen
19/8
Deleted Account, Mar 3, 2021 at 15:39
Applied
DitolakKamu g penting, makanya ditolak.
32/8
Deleted Account, Mar 7, 2021 at 05:54
Applied
Ditolakddy nda au angkat . . !
23/8
jia, Mar 14, 2021 at 13:41
Applied
DitolakJeng kabogoh erel na
20/8
Deleted Account, Mar 22, 2021 at 15:01
Applied
DitolakMAMPOS DITOLAK YAHAHA!!
23/8
Deleted Account, Apr 1, 2021 at 08:24
Applied
DitolaG di angkat cok
15/8
Deleted Account, Jul 1, 2021 at 23:14