lng_call_video_declined

Declined video call
19
Applied
Panggilan Ditolak
17/19
Melisa, Sep 30, 2020 at 12:15
Applied
Panggilan Ditolakyh ditolak 😄💔
13/19
Deleted Account, Oct 4, 2020 at 21:07
Applied
Panggilan Dadh kcian dsh ditolak
21/19
Deleted Account, Oct 5, 2020 at 23:06
Applied
Panggilan Ditolakyahh ditolak. . .
17/19
Deleted Account, Nov 29, 2020 at 11:38
Applied
Panggilan Ditolaktelpon my boo di tolak :(
25/19
Deleted Account, Mar 1, 2021 at 08:41