Recent Translations

lng_premium_stories_about_links
Сілтеме мен форматталған мәтінді хикаяңыздың сипаттамасына қосыңыз.
Previous
Fair Dog, Mar 1 at 22:31
lng_export_option_format_location
Форматы: {format}, Жолы: {path}
Previous
Fair Dog, Mar 1 at 22:30
lng_export_option_choose_format
Экспорт форматың таңдаңыз
Previous
Fair Dog, Mar 1 at 22:29
lng_premium_stories_subtitle_links
Сілтеме мен форматтау*
Previous
Fair Dog, Mar 1 at 22:27
lng_export_header_format
Орны және форматы
Previous
Fair Dog, Mar 1 at 22:26
lng_menu_formatting
Форматтау
Previous
Fair Dog, Mar 1 at 22:24
lng_action_pinned_message
{from} бекітті "{text}"
Previous
Fair Dog, Feb 25 at 19:09
lng_action_pinned_message
{from} «{text}» бекітті
Previous
Fair Dog, Feb 25 at 19:09
lng_prizes_winners_all_of_one_group
{channel} тобының кездейсоқ {count} мүшесі{channel} тобының кездейсоқ {count} мүшесі
Previous
Fair Dog, Feb 19 at 07:50
lng_prizes_winners_all_of_one_group
{channel} кездейсоқ {count} мүшесі{channel} кездейсоқ {count} мүшесі
Previous
Fair Dog, Feb 19 at 07:49
lng_emoji_remove_group_set
Previous
Fair Dog, Feb 19 at 07:48
lng_boost_error_already_text_group
Previous
Fair Dog, Feb 19 at 07:47
lng_boost_group_title_emoji
Previous
Fair Dog, Feb 19 at 07:14
lng_emoji_group_set
Previous
Fair Dog, Feb 19 at 07:13
lng_prizes_how_no_joined_group
Бұл ұтысқа құқығыңыз жоқ, себебі сіз бұл топқа ұтыс басталмай тұрып, {date} күні қосылдыңыз.
Previous
Fair Dog, Feb 19 at 07:07
lng_prizes_how_no_admin_group
Бұл ұтысқа құқығыңыз жоқ, себебі сіз ({channel}) қатысушы арнаның әкімшісісіз.
Previous
Fair Dog, Feb 19 at 07:06
lng_boost_channel_post_stories
күніне **{count} хикая** жариялаукүніне **{count} хикая** жариялау
Previous
Fair Dog, Feb 19 at 07:02
lng_admin_log_filter_invite_links
Шақыру сілтеме
Previous
Fair Dog, Feb 19 at 05:32
lng_boost_channel_title_more_group
Previous
Fair Dog, Feb 19 at 04:53
lng_context_open_group
<no value>
Previous
Fair Dog, Feb 19 at 04:52
lng_boost_reassign_mixed
Previous
Fair Dog, Feb 19 at 04:52
lng_boost_reassign_groups
Previous
Fair Dog, Feb 19 at 04:52
lng_report_messages_none
Хатты таңдау
Previous
Fair Dog, Feb 19 at 04:22
lng_group_emoji
Топтың эмоджи жинағы
Previous
Fair Dog, Feb 18 at 03:56
lng_giveaway_channels_add
Арна қосу
Previous
Fair Dog, Feb 18 at 03:55
lng_giveaway_channels_about
Ұтысқа қатысу үшін қолданушылар қосылуы керек арналарды таңдаңыз.
Previous
Fair Dog, Feb 18 at 03:55
lng_giveaway_maximum_channels_error
Ең көбі {count} арна таңдай аласыз.Ең көбі {count} арна таңдай аласыз.
Previous
Fair Dog, Feb 18 at 03:55
lng_prizes_how_yes_joined_many
{channel} арнасына (және тізімде көрсетілген арналарға да) қосылғандықтан осы ұтысқа қатысып жатырсыз.
Previous
Fair Dog, Feb 17 at 17:02
lng_prizes_how_participate_many
Ұтысқа қатысу үшін {date} дейін {channel} арнасына және тізімде көрсетілген басқа арналарға қосылыңыз.
Previous
Fair Dog, Feb 17 at 17:02
lng_prizes_winners_all_of_many
{channel} арнасының және тізімде көрсетілген арналардың да кездейсоқ {count} жазылушысы.{channel} арнасының және тізімде көрсетілген арналардың да кездейсоқ {count} жазылушысы.
Previous
Fair Dog, Feb 17 at 17:01
lng_boost_channel_title_first_group
Previous
Fair Dog, Feb 17 at 16:52
lng_context_copy_filename
<no value>
Previous
Fair Dog, Feb 17 at 16:51
lng_emoji_group_from_your
Эмоджилеріңізден таңдау
Previous
Fair Dog, Feb 17 at 16:09
lng_emoji_group_from_your
Previous
Fair Dog, Feb 17 at 16:09
lng_admin_log_changed_emoji_set
Previous
Fair Dog, Feb 17 at 16:08
lng_emoji_group_from_featured
Previous
Fair Dog, Feb 17 at 16:08
lng_restricted_boost_group
Previous
Fair Dog, Feb 17 at 16:01
lng_admin_log_changed_emoji_group
lng_boost_need_more_again
Қайтадан **{channel}** дауыс беру үшін досыңызға **Telegram Premium** сыйлап, қосымша **{count}** дауыс жинаңыз.Қайтадан **{channel}** дауыс беру үшін досыңызға **Telegram Premium** сыйлап, қосымша **{count}** дауыс жинаңыз.
Previous
Fair Dog, Feb 17 at 14:40
lng_boost_need_more_text
**{channel}** дауыс беру үшін досыңызға **Telegram Premium** сыйлап, **{count}** дауыс жинаңыз.**{channel}** дауыс беру үшін досыңызға **Telegram Premium** сыйлап, **{count}** дауыс жинаңыз.
Previous
Fair Dog, Feb 17 at 14:40
lng_story_comment_ph
Previous
Fair Dog, Feb 17 at 14:22
lng_background_apply_group
Previous
Fair Dog, Feb 17 at 12:32
lng_background_other_group
Previous
Fair Dog, Feb 17 at 12:31
lng_boost_reassign_channels
{count} арна{count} арна
Previous
Fair Dog, Feb 17 at 12:27
lng_boost_reassign_done
{count} дауыс {channels} қайтарылды.{count} дауыс {channels} қайтарылды.
Previous
Fair Dog, Feb 17 at 12:27
lng_prizes_winners_new_of_many
{channel} және тізімде көрсетілген арналарға {start_date} кейін қосылған {count} кездейсоқ қолданушы{channel} және тізімде көрсетілген арналарға {start_date} кейін қосылған {count} кездейсоқ қолданушы
Previous
Fair Dog, Feb 17 at 10:35
lng_admin_log_removed_emoji_group
Previous
Fair Dog, Feb 17 at 10:35
lng_edit_channel_level_min
<no value>
Previous
Fair Dog, Feb 17 at 10:34
lng_context_animated_tag
Previous
Fair Dog, Feb 17 at 10:34
lng_boost_group_button
<no value>
Previous
Fair Dog, Feb 17 at 10:34
lng_premium_summary_subtitle_message_privacy
<no value>
Previous
Fair Dog, Feb 17 at 10:33
lng_premium_summary_subtitle_last_seen
Previous
Fair Dog, Feb 17 at 10:33
lng_feature_custom_emoji_pack
Previous
Fair Dog, Feb 17 at 10:33
lng_giveaway_users_new_group
Previous
Fair Dog, Feb 17 at 10:33
lng_giveaway_users_all_group
Previous
Fair Dog, Feb 17 at 10:33
lng_edit_channel_status_about_group
Топ атауының жанында көрсетілетін статусты таңдай аласыз
Previous
Fair Dog, Feb 17 at 10:33
lng_edit_channel_status_group
Previous
Fair Dog, Feb 17 at 10:33
lng_boosts_get_boosts_subtext_group
Мүшелеріңізге Premium сыйға тарту арқылы тобыңызға қосымша дауыс жинаңыз.
Previous
Fair Dog, Feb 17 at 10:26
lng_boosts_get_boosts_subtext_group
Мүшелеріңізге Premium сыйға тарту арқылы тобыңызға қосымша бонустар алыңыз.
Previous
Fair Dog, Feb 17 at 10:25
lng_action_set_wallpaper_me
Чатқа жаңа тұсқағазды орнаттыңыз
Previous
Fair Dog, Feb 17 at 06:27