download_telegram_text

You need Telegram to log in to <![CDATA[<b>**%s</b>]]>**. Would you like to install it now?
72
Applied
Norėdami prisijungti prie **%s **, jums reikia „Telegram“. Ar norėtumėte jį įdiegti dabar?
91/72
Alvydas Jurgis Steponavičius, Sep 16, 2021 at 19:40