ArchivedMasksInfo

You can have up to 200 masksets of masks.
Unused
sets installed. Unused masks are archived when you install new setsadd more.
81
Applied
Anda boleh menyimpan sehingga 200 set mask. Mask yang tak diguna akan diarkib bila anda menambah mask baru.
107/81
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 15, 2020 at 06:30
Applied
Anda boleh menyimpan sehingga 200 set topeng. Topeng yang tak diguna akan diarkib bila anda menambah set topeng baru.
118/81
Transifex, Aug 16, 2017 at 19:24
Applied
Anda boleh menyimpan sehingga 200 set mask. Mask yang tak diguna akan diarkib bila anda menambah set mask baru.
112/81
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 27, 2017 at 06:05
Applied
Anda boleh menyimpan sehingga 200 set topeng. Topeng yang tak diguna akan diarkib bila anda menambah topeng baru.
114/81
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 26, 2018 at 16:02
Applied
Anda boleh menyimpan sehingga 200 set mask. Mask yang tak diguna akan diarkib bila anda menambah mask baru.
108/81
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 15, 2018 at 21:53