StopPollWarn

If you stop this poll now, nobody will be able to vote in it anymore.

This action cannot be undone.
100
Applied
Jika anda hentikan undian ini, tiada siapa yang akan boleh undi lagi.

Aksi ini tak boleh ditukar balik.
104/100
Ir. Sam Ahmad c74A, Mar 9, 2019 at 00:36