ProxyInfo

Proxy servers may be helpful in accessing Telegram if there is no connection in a specific region.
98
Applied
Pelayan proksi boleh membantu menghubungi Telegram sekiranya tiada sambungan di rantau tertentu.
97/98
Ir. Sam Ahmad C74A, Jul 26, 2018 at 22:02