UseLessDataForCallsDesc

Using less data may improve your experience on bad networks, but will slightly decrease audio quality.
102
Applied
Guna data rendah boleh meningkatkan panggilan di jaringan lemah, tetapi kualiti audio akan merosot sedikit.
107/102
Ir. Sam Ahmad c74A, Jul 14, 2018 at 23:45