CreatePoll.QuizInfo

A quiz hasPolls in Quiz Mode have one correct answer. Users can't revoke their answers.
77
Applied
Undian dalam Mod Kuiz hanya ada satu jawapan betul. Pengguna tak boleh batalkan jawapan mereka.
95/77
Ir. Sam Ahmad c74A, Jan 22, 2020 at 23:54
Applied
Undian dalam Mod Kuiz hanya ada satu jawapan betul. Pengguna tak boleh batalkan jawapan mereka.
72/77
Ir. Sam Ahmad c74A, Jan 17, 2020 at 21:56