lng_group_stickers_description

You can choose a sticker set which will be available for every member while in the group chat.
94
Applied
Anda boleh pilih set stiker yang dapat diperolehi oleh setiap ahli selagi mereka masih berada dalam grup bual.
110/94
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 1, 2020 at 10:00
Applied
Anda boleh pilih set stiker yang dapat diperolehi oleh setiap ahli selagi mereka masih berada dalam group.
106/94
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 17, 2020 at 22:58
Applied
Anda boleh pilih set sticker yang dapat diperolehi oleh setiap ahli selagi mereka masih berada dalam group.
107/94
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 8, 2017 at 22:28