Stickers.GroupStickersHelp

You can choose a set that will be available to all group members when they are chatting in this group.
102
Applied
Anda boleh memilih set stiker yang akan disediakan kepada semua ahli group apabila mereka chat dalam group ini.
111/102
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 17 at 22:49
Applied
Anda boleh memilih set pelekat yang akan disediakan kepada semua ahli kumpulan apabila mereka berbual dalam kumpulan ini.
121/102
1
Ajwad, Oct 15, 2017 at 09:45
Applied
Anda boleh memilih set sticker yang akan disediakan kepada semua ahli group apabila mereka chat dalam group ini.
112/102
M95, Sep 27, 2017 at 23:57