cloud_lng_about_psa_covid

This message provides you with a public service announcement in relation to the ongoing COVID-19 pandemic. To remove it from your chats list, right click it and select **Hide**.
177
Applied
Mesej ini menyediakan anda dengan pengumuman perkhidmatan awam mengenai wabak COVIC-19 masa kini. Untuk keluarkannya dari senarai chat anda, klik kanan dan pilih **Sembuyi**
173/177
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 28 at 13:31