lng_about_psa_default

This message provides you with a public service announcement. To remove it from your chats list, right click it and select **Hide**.
132
Applied
Mesej ini menyediakan anda dengan pengumuman perkhidmatan awam. Untuk keluarkannya dari senarai chat anda, klik kanan dan pilih **Sembunyi**.
141/132
Ir. Sam Ahmad C74A, May 1 at 23:53