PaymentWarningText

Neither Telegram, nor %1$s will have access to your credit card information. Credit card details will be handled only by the payment system, %2$s.\n\n

Payments will go directly to the developer of %1$s. Telegram cannot provide any guarantees, so proceed at your own risk. In case of problems, please contact the developer of %1$s or your bank.
340
Applied
Noch Telegram, noch %1$s krijgen toegang tot je creditcard-informatie. Creditkaartgegevens worden alleen gebruikt door het het betalingssysteem %2$s.

Betalingen gaan direct naar de ontwikkelaar van %1$s. Telegram kan geen garanties afgeven, doorgaan is op eigen risico. Neem bij problemen contact op met de ontwikkelaar van %1$s of je bank.
341/340
Fair Puma, Oct 10, 2017 at 18:29