lng_payments_warning_body

Neither Telegram, nor {bot1} will have access to your credit card information. Credit card details will be handled only by the payment system, {provider}.

Payments will go directly to the developer of {bot2}. Telegram cannot provide any guarantees, so proceed at your own risk. In case of problems, please contact the developer of {bot3} or your bank.
352
Applied
Noch Telegram, noch {bot1} krijgt toegang tot je creditcardinformatie. Creditkaartgegevens worden uitsluitend gebruikt door het betalingssysteem, {provider}.

Betalingen gaan rechtstreeks naar de ontwikkelaar van {bot2}. Telegram kan geen garanties geven, dus doorgaan is op eigen risico. Neem bij problemen contact op met de ontwikkelaar van {bot3} of je bank.
361/352
Ajay, Dec 19, 2022 at 08:29