ConvertGroupInfo

**Members limit reached.**

To go overFor more space and additional features, upgrade to a supergroup:

• Supergroups can hold up to %1$s
• New members can see
the limit and get additional features, upgradefull message history
• Deleted messages will disappear for all members
• Admins can add a description
to the group
• Owner can set
a supergroup:

• Supergroups can get up to %1$s
• New members can see
public link for the full message history
• Deleted messages will disappear for all members
• Admins can add a description to the
group
• Creator can set a public link for the group
Deprecated?
311
Applied
**Ledenlimiet bereikt.**

Wil je extra functies en een hogere limiet? Waardeer op naar een supergroep:

• Supergroepen hebben maximaal %1$s
• Nieuwe leden zien de hele geschiedenis
• Gewiste berichten gelden voor iedereen
• Beheerders kunnen een groepsbeschrijving instellen
• Maker kan een publieke groepslink instellen
322/311
Sexy Tapir, Dec 21, 2020 at 10:55