LimitReachedFolders

You have reached the limit of **{limit}** folders. You can double the limit to **{limit2}** folders by subscribing to **Telegram Premium**.
139
Applied
Je hebt de limiet van **{limit}** mappen bereikt. Je kunt de limiet naar **{limit2}** mappen verdubbelen door je aan te melden voor **Telegram Premium**.
153/139
Ajay, Dec 15, 2022 at 20:21