BotWebViewRequestCameraPermissionWithHint

Allow **%1$s** to access your camera?

The developer of **%1$s** will be able
to access your camera?

The developer of **%1$s** will be able to
when this web app is open.

Enable camera
access your camera when this web app is open.

Enable camera access
in Settings > Permissions > Camera.
184
Applied
Zezwolić **%1$s** na dostęp do twojego aparatu?

Twórca **%1$s** będzie mógł uzyskać dostęp do twojego aparatu, gdy ta aplikacja internetowa będzie otwarta.

Włącz dostęp do aparatu w Ustawienia » Zezwolenia » Aparat.
217/184
Fair Dog, Apr 13 at 21:33