BotWebViewRequestGeolocationPermissionWithHint

Allow **%1$s** to access your location?

The developer of **%1$s** will be able
to access your location?

The developer of **%1$s** will be able
when this web app is open.

Go
to access yourSettings > Permissions and turn **Location** on to share location when this web app is open.

Go to Settings > Permissions and turn **Location** on to share location
data.
209
Applied
Zezwolić **%1$s** na dostęp do twojej lokalizacji?

Twórca **%1$s** będzie mógł uzyskać dostęp do twojej lokalizacji, gdy ta aplikacja internetowa będzie otwarta.

Otwórz Ustawienia » Zezwolenia i włącz **Lokalizacja**, aby udostępnić dane o lokalizacji.
254/209
Fair Dog, Apr 13 at 21:30