BotWebViewRequestMicrophonePermissionWithHint

Allow **%1$s** to access to your microphone?

The developer of **%1$s** will be able to access your microphone when this web app is open.

Enable microphone access in Settings > Permissions > Microphone.
203
Applied
Zezwolić **%1$s** na dostęp do twojego mikrofonu?

Twórca **%1$s** będzie mógł uzyskać dostęp do twojego mikrofonu, gdy ta aplikacja internetowa będzie otwarta.

Włącz dostęp do mikrofonu w Ustawienia » Zezwolenia » Mikrofon.
225/203
Fair Dog, Apr 13 at 21:34