StopLiveLocationAlertAll

Are you sure you want to stop sharing your live location?
'Are you sure you want to stop all your live location sharings' (1094 bild) https://translations.telegram.org/en/android/general/?mode=screenshots&l=screenshot3538
57
Applied
Czy na pewno chcesz zatrzymać udostępnianie swojej „Lokalizacji na żywo”?
73/57
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:53