LeaveAdminNoReturnHintGroup

Warning: you will lose all your admin rights and will not be able to return to this group unless invitadded by another member
120
Applied
Ostrzeżenie: po opuszczeniu utracisz wszystkie prawa administratora i nie będzie można wrócić do tej grupy, o ile nie doda cię inny członek
139/120
SΞBΞK, Nov 8, 2018 at 22:42
Applied
Ostrzeżenie: po opuszczeniu utracisz wszystkie prawa administratora i nie będzie można wrócić do tej grupy, o ile nie dostaniesz ponownego zaproszenia od innego członka.
169/120
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 17:36