SomeCallInProgressDesc

This action cannot be done while call is active.
48
Applied
Tej operacji nie można wykonać, gdy połączenie jest aktywne.
60/48
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 17:37