MapPreviewProviderHint

Choose a provider to be used to display map previews in Secret Chats.

This requires sending the selected provider an anonymous request with the received location coordinates to the selected provider.
155
Applied
Wybierz dostawcę, aby wyświetlić podgląd map w sekretnych czatach.

To wymaga wysłania do wybranego dostawcy anonimowego żądania z otrzymanymi współrzędnymi lokalizacji.
169/155
Fair Dog, Feb 8, 2021 at 11:55
Applied
Wybierz dostawcę, aby wyświetlić podglądktóry będzie używany do wyświetlania podglądów map w sekretzyfrowanych czatach.

To wymaga wysłania anonimowego żądania z otrzymanymi współrzędnymi lokalizacji do wybranego dostawcy anonimowego żądania z otrzymanymi współrzędnymi lokalizacji.
194/155
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 17:36
Applied
Wybierz dostawcę, aby wyświetlić podgląd map w sekretzyfrowanych czatach.

To wymaga wysłania do wybranego dostawcy anonimowego żądania z otrzymanymi współrzędnymi lokalizacji.
171/155
Fair Dog, Jan 31, 2020 at 08:39