Checkout.LiabilityAlert

Neither Telegram, nor %1$@ will have access to your credit card information. Credit card details will be handled only by the payment system, %2$@.

Payments will go directly to the developer of %1$@. Telegram cannot provide any guarantees, so proceed at your own risk. In case of problems, please contact the developer of %1$@ or your bank.
340
Applied
Ani Telegram, ani %1$@ nie będą mieli dostępu do danych twojej karty kredytowej. Szczegóły karty kredytowej będą obsłużone tylko przez system płatniczy, %2$@.

Płatności trafią bezpośrednio do twórcy bota %1$@. Telegram nie może zapewnić żadnych gwarancji, więc kontynuujesz na własne ryzyko. W razie problemów skontaktuj się z twórcą bota %1$@ lub ze swoim bankiem.
366/340
Fair Dog, Oct 25, 2018 at 20:58
Applied
Ani Telegram, ani %1$@ nie będą mieli dostępu do danych twojej karty kredytowej. Szczegóły karty kredytowej będą obsłużone tylko przez system płatniczy, %2$@.

Płatności trafią bezpośrednio do twórcy bota %1$@. Telegram nie może zapewnić żadnych gwarancji, więc kontynuujesz na własne ryzyko. W razie problemów skontaktuj się z twórcą bota %1$@ lub ze swoim bankiem.
367/340
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:52