Conversation.FileHowToText

To share files of any type, open them on your %@ (e.g. in your browser), tap **Open in...** or the action button and choose Telegram.
133
Applied
Aby udostępnić pliki dowolnego typu, otwórz go na swoim %@ (np. w przeglądarce), stuknij **Otwórz w…** lub przycisk akcji i wybierz Telegram.
141/133
SΞBΞK, Nov 5, 2018 at 13:09
Applied
Aby udostępnić pliki dowolnego typu, należy otworzyć plik na %@ (np. w przeglądarce), stuknąć **Otwórz w…** lub przycisk akcji i wybrać Telegram.
145/133
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:52