Channel.AdminLog.InfoPanelAlertText

This is a list of notablall service actions taken by members andthe channel's admins in the last 48 hours.
89
Applied
To jest lista wszystkich działań serwisowych podjętych przez administratorów kanału w ciągu ostatnich 48 godzin.
112/89
Fair Dog, May 21 at 13:16
Applied
To jest lista wszystkich działańczynności serwisowych podjętejmowanych przez członków i administratorów kanału w ciągu ostatnichgrupy przez ostatnie 48 godzin.
125/89
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:52
Applied
To jest lista wszystkich działań serwisowychistotnych czynności podjętych przez członków i administratorów kanału w ciągu ostatnichprzez ostatnie 48 godzin.
102/89
Fair Dog, Dec 8, 2020 at 21:56
Applied
To jest lista wszystkich znaczących działań serwisowych podjętych przez członków i administratorów kanałutej grupy w ciągu ostatnich 48 godzin.
125/89
Fair Dog, Dec 3, 2021 at 22:34
Applied
To jest lista wszystkich istotnych działań serwisowych podjętych przez członków i administratorów kanałutej grupy w ciągu ostatnich 48 godzin.
124/89
Fair Dog, Dec 3, 2021 at 22:38