Login.CodeSentInternal

We've sent the code to the **Telegram** app on your other device
64
Applied
Wysłaliśmy kod do aplikacji **Telegram** na twoje inne urządzenie.
66/64
SΞBΞK, Nov 13, 2018 at 09:30
Applied
Wysłaliśmy kod na aplikację **Telegram** na twoim innym urządzeniu.
67/64
Mano, Oct 13, 2018 at 12:40
Applied
Wysłaliśmy kod do aplikacji **Telegram** na twoje drugie urządzenie.
68/64
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:53