PrivacyPolicy.DeclineMessage

We're very sorry, but this means we must part ways here. Unlike others, we don't use your data for ad targeting or other commercial purposes. Telegram only stores the information it needs to function as a feature-rich cloud service. You can adjust how we use your data (e.g., delete synced contacts) in Privacy & Security settings.

But if you're generally not OK with Telegram's modest requirements, it won't be possible for us to provide you with this service.
462
Applied
Bardzo nam przykro, ale to oznacza, że musimy się tutaj rozstać. W odróżnieniu od innych nie używamy twoich danych do kierowania do ciebie spersonalizowanych reklam lub w innych komercyjnych celach. Telegram przechowuje tylko niezbędne do funkcjonowania informacje jako bogata w funkcje usługa działająca w chmurze. Możesz dostosować sposób, w jaki wykorzystujemy twoje dane (np. usunąć zsynchronizowane kontakty) w ustawieniach Prywatności i bezpieczeństwa.

Jeśli jednak nie odpowiadają ci te skromne wymagania Telegrama, nie będziemy mogli dostarczyć ci tej usługi.
568/462
SΞBΞK, Nov 3, 2018 at 23:28
Applied
Bardzo nam przykro, ale to oznacza, że musimy się tutaj rozstać. W odróżnieniu od innych nie używamy twoich danych do kierowania do ciebie spersonalizowanych reklam lub w innych komercyjnych celach. Telegram przechowuje tylko niezbędne do funkcjonowania informacje jako bogata w funkcje usługa działająca w chmurze. Możesz dostosować sposób, w jaki wykorzystujemy twoje dane (np. usunąć zsynchronizowane kontakty) w ustawieniach Prywatności i bezpieczeństwa.

Jeśli jednak nie odpowiadają ci te skromne potrzeby Telegrama, nie będziemy mogli dostarczyć ci tej usługi.
567/462
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:53