CancelResetAccount.TextSMS

ProfileCritical
Somebody with access to your phone number %@ has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.

If it wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS to your number. You can also cancel this by **changing your phone number** to a number you control.
304
Applied
Ktoś z dostępem do twojego numeru telefonu %@ zażądał usunięcia twojego konta Telegrama i zresetowania hasła weryfikacji dwustopniowej.

Jeśli to nie ty, wprowadź kod, który właśnie wysłaliśmy ci SMS-em na twój numer, możesz to również anulować, **zmieniając swój numer telefonu** na numer, który kontrolujesz.
310/304
SΞBΞK, Oct 1 at 13:35
Applied
Ktoś z dostępem do twojego numeru telefonu %@ wystąpił z wnioskiem o usunięcie konta Telegrama i zresetowanie hasła weryfikacji dwuetapowej.

Jeśli to nie ty, podaj kod który właśnie wysłaliśmy ci SMS-em na twój numer.
218/304
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:52
Applied
Ktoś z dostępem do twojego numeru telefonu %@ wystąpił z wnioskiem o usunięcie konta Telegrama i zresetowanie hasła weryfikacji dwuetapowej.

Jeśli to nie ty, podaj, kod który właśnie wysłaliśmy ci SMS-em na twój numer.
219/304
SΞBΞK, Oct 30, 2018 at 15:13
Applied
Ktoś z dostępem do twojego numeru telefonu %@ zażądał usunięcia twojego konta Telegrama i zresetowanie hasła weryfikacji dwustopniowej.

Jeśli to nie ty, podaj kod, który właśnie wysłaliśmy ci SMS-em na twój numer.
214/304
SΞBΞK, Jan 18, 2019 at 14:01
Applied
Ktoś z dostępem do twojego numeru telefonu %@ zażądał usunięcia twojego konta Telegrama i zresetowania hasła weryfikacji dwustopniowej.

Jeśli to nie ty, podaj kod, który właśnie wysłaliśmy ci SMS-em na twój numer. Możesz to również anulować, **zmieniając swój numer telefonu** na numer, który kontrolujesz.
307/304
SΞBΞK, Jun 23, 2020 at 00:15
Applied
Ktoś z dostępem do twojego numeru telefonu %@ zażądał usunięcia twojego konta Telegrama i zresetowania hasła weryfikacji dwustopniowej.

Jeśli to nie ty, wprowadź kod, który właśnie wysłaliśmy ci SMS-em na twój numer. Możesz to również anulować, **zmieniając swój numer telefonu** na numer, który kontrolujesz.
310/304
SΞBΞK, Apr 15 at 19:58