Recent Translations

lng_search_messages_n_of_amountTDesktop
<no value>
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 22:00
lng_filters_add_box_titleTDesktop
<no value>
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 22:00
lng_filters_menu_removeTDesktop
<no value>
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 22:00
lng_audio_transcribe_longTDesktop
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 21:59
lng_ringtones_error_max_durationTDesktop
Twój plik jest za długi. Maksymalny czas trwania dzwonków to {duration}.
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 21:59
lng_ringtones_error_max_sizeTDesktop
Twój plik jest za duży. Maksymalny rozmiar dzwonków to {size}.
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 21:58
lng_premium_successTDesktop
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 21:56
WebApp.SelectChatiOS
<no value>
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 20:49
Bot.AddToChat.Add.MemberAlertTextChanneliOS
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 20:48
Bot.AddToChat.Add.MemberAlertTextGroupiOS
Czy na pewno chcesz dodać bota jako członka w **%@**?
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 20:48
Attachment.CameraiOS
<no value>
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 20:46
CreateExternalStream.StreamKeyTitleiOS
<no value>
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 20:46
Translate.Languages.TitleiOS
<no value>
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 20:46
Conversation.ForwardOptions.TapForOptionsShortiOS
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 20:45
ChatList.UserReactediOS
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 20:45
Channel.ChannelSubscribersHeaderiOS
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 20:43
Bot.AddToChat.OtherGroupsiOS
<no value>
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 20:43
Bot.AddToChat.MyGroupsiOS
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 20:43
Bot.AddToChat.MyChannelsiOS
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 20:42
ChooseTimeForAutoDeleteAndroid
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 20:41
AutoDeleteAfterAndroid
<no value>
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 20:40
MuteFor1hAndroid
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 20:40
AllWebSessionsTerminatedAndroid
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 20:39
AllSessionsTerminatedAndroid
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 20:39
ErrorRingtoneSizeTooBigAndroid
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 20:36
TooLargeErrorAndroid
<no value>
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 20:36
BotRemoveInlineFromMenuAndroid
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 20:33
ChatHintsDeleteAlertTitleAndroid
Usuń sugestię
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 20:31
SettingsSearch.Synonyms.ChatSettings.IntentsSettingsiOS
Sugestie Siri
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 20:31
IntentsSettings.SuggestedAndSpotlightChatsInfoiOS
Sugestie pojawią się w wynikach wyszukiwania Karty udostępniania i Spotlight. Zarchiwizowane czaty nie będą sugerowane.
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 20:31
ChatHintsDeleteAlertAndroid
Czy na pewno chcesz usunąć **%1$s** z sugestii?
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 20:30
CustomSoundAndroid
<no value>
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 20:28
ClearForAllAndroid
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 20:27
AreYouSureClearHistoryWithChannelAndroid
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 20:26
lng_reaction_premium_no_channelTDesktop
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 19:51
lng_reaction_premium_no_groupTDesktop
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 19:50
lng_bot_reload_pageTDesktop
<no value>
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 19:49
lng_bot_openTDesktop
<no value>
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 19:49
lng_bot_settingsTDesktop
<no value>
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 19:49
lng_bot_remove_from_menu_sureTDesktop
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 19:49
lng_mute_menu_duration_unmuteTDesktop
Włącz dźwięk
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 19:44
lng_mute_menu_unmuteTDesktop
<no value>
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 19:44
lng_mute_menu_duration_unmuteTDesktop
Włącz dźwięk
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 19:43
lng_manage_messages_ttl_after4TDesktop
<no value>
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 19:43
lng_mute_menu_duration_unmuteTDesktop
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 19:43
Payments.Invoice.NotExistsmacOS
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 19:24
App.MaxFileSizeNewmacOS
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 19:24
WebApp.Attach.NotSupportmacOS
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 19:22
Chat.SendJoinRequest.TitlemacOS
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 19:09
WebApp.Access.AllowmacOS
<no value>
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 19:09
Chat.Message.DeleteForAllmacOS
<no value>
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 19:06
NotificationSound.Tone.VoicemacOS
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 19:05
NotificationSound.Tones.SizeErrormacOS
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 19:04
Premium.Boarding.Download.TitlemacOS
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 18:59
Premium.Boarding.FileSize.TitlemacOS
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 18:59
Premium.Boarding.Double.TitlemacOS
<no value>
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 18:58
AccountSettings.PremiummacOS
<no value>
Previous
Fair Dog, Jun 27 at 18:57
PeerInfo.Verified.TooltipmacOS
<no value>
Previous
Fair Dog, Jun 26 at 21:35
Stickers.PremiummacOS
<no value>
Previous
Fair Dog, Jun 26 at 21:35
ChatList.Filter.Exclude.LimitReached.NewmacOS
Previous
Fair Dog, Jun 26 at 20:49
ChatList.Filter.Include.LimitReached.NewmacOS
Previous
Fair Dog, Jun 26 at 20:49