Recent Translations

FilterEditItemAndroid
Edytuj
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 02:29
FilterDeleteItemAndroid
Usuń
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 02:29
SendPlainTextRestrictionHintAndroid
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 02:27
AttachAudioRestrictedAndroid
Administratorzy tej grupy ograniczyli ci możliwość wysyłania wiadomości głosowych do %1$s.
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 02:25
AttachAudioRestrictedForeverAndroid
Administratorzy tej grupy ograniczyli ci możliwość wysyłania wiadomości głosowych.
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 02:24
ErrorSendRestrictedRoundAndroid
Administratorzy tej grupy ograniczyli ci możliwość wysyłania wiadomości głosowych.
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 02:23
Channel.Persmission.Denied.SendInline.UntilmacOS
Administratorzy grupy ograniczyli ci możliwość wysyłania treści liniowej (inline) do %@.
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 02:13
ChatRestrictedBotsUntilAndroid X
Administratorzy tej grupy ograniczyli ci możliwość używania botów liniowych (inline) w tej grupie do %1$s
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 02:12
ChatRestrictedBotsUntilAndroid X
Administratorzy ograniczyli ci możliwość używania botów liniowych (inline) w tej grupie do %1$s
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 02:10
GlobalAttachPlainRestrictedAndroid
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 02:07
GlobalAttachRoundRestrictedAndroid
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 02:05
GlobalAttachPhotoRestrictedAndroid
Wysyłanie zdjęć w tej grupie jest niedozwolone.
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 02:05
GlobalAttachVoiceRestrictedAndroid
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 02:04
GlobalAttachDocumentsRestrictedAndroid
Wysyłanie dokumentów w tej grupie jest niedozwolone.
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 02:02
GlobalAttachAudioRestrictedAndroid
Wysyłanie muzyki w tej grupie jest niedozwolone.
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 02:02
GlobalAttachEmojiRestrictedAndroid
Wiadomości tekstowe w tej grupie są niedozwolone.
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 02:01
AttachMenuMediaBlockedWebZ
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 02:00
ErrorSendRestrictedDocumentsAllAndroid
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:59
ErrorSendRestrictedPhotoAllAndroid
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:58
ErrorSendRestrictedVideoAllAndroid
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:58
ErrorSendRestrictedMusicAllAndroid
Wysyłanie muzyki w tej grupie jest niedozwolone.
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:58
ErrorSendRestrictedVoiceAllAndroid
Wysyłanie wiadomości głosowych w tej grupie jest niedozwolone.
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:56
ErrorSendRestrictedStickersAllWebZ
W tej grupie naklejki są niedozwolone.
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:55
ErrorSendRestrictedStickersAllAndroid
W tej grupie wysyłanie naklejek niedozwolone.
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:55
ErrorSendRestrictedStickersAllAndroid
W tej grupie naklejki są niedozwolone.
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:55
ErrorSendRestrictedMusicAllAndroid
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:52
GlobalAttachAudioRestrictedAndroid
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:50
GlobalAttachDocumentsRestrictedAndroid
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:49
GlobalAttachVideoRestrictedAndroid
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:49
GlobalAttachPhotoRestrictedAndroid
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:49
GlobalAttachEmojiRestrictedAndroid
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:48
RestrictSavingBotInfoAndroid X
Kopiowanie i przekazywanie od tego bota nie jest dozwolone.
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:47
ForwardsRestrictedInfoBotAndroid
Kopiowanie i przekazywanie od tego bota nie jest dozwolone.
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:47
PlainTextRestrictedHintAndroid
<no value>
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:45
ProxyRotationTimeoutSecondsAndroid
<no value>
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:40
UseProxyRotationAndroid
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:40
AddedToDoNotTranslateAndroid
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:37
PauseMusicOnRecordAndroid
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:35
TranslationBarHiddenForChatAndroid
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:32
TranslationBarHiddenForGroupAndroid
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:31
TranslationBarHiddenForChannelAndroid
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:29
ShowOriginalButtonAndroid
<no value>
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:28
TranslateToButtonAndroid
<no value>
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:27
DoNotTranslateLanguageAndroid
<no value>
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:26
TranslateToAndroid
<no value>
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:26
SetAsEmojiStatusInfoAndroid
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:26
CopyEmojiPreviewAndroid
<no value>
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:25
SetAsEmojiStatusAndroid
<no value>
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:25
SendEmojiPreviewAndroid
<no value>
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:24
UseEmojiAndroid
<no value>
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:24
UserRestrictionsNoSendRoundAndroid
<no value>
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:24
UserRestrictionsNoSendVoiceAndroid
<no value>
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:22
UserRestrictionsNoSendDocsAndroid
<no value>
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:22
UserRestrictionsNoSendMusicAndroid
<no value>
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:22
UserRestrictionsNoSendVideosAndroid
<no value>
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:22
UserRestrictionsNoSendPhotosAndroid
<no value>
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:22
SaveToGalleryOffAndroid
<no value>
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:20
SaveToGalleryVideosUpToAndroid
<no value>
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:19
lng_media_size_up_toTDesktop
max. {size}
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:16
UpToFileSizeAndroid
Max. %s
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:16
AutodownloadSizeLimitUpToWebK
max. %1$s
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:16
AutodownloadSizeLimitUpToAndroid
max. %1$s
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:16
MembersCountZeroAndroid
Maksymalnie %1$s
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:15
UpToFileSizeAndroid
<no value>
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:13
MaxVideoSizeAndroid
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:12
AddExceptionAndroid
<no value>
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:10
EditExceptionAndroid
<no value>
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:10
SaveExceptionAndroid
<no value>
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:10
SaveToGalleryExceptionAndroid
<no value>
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:09