Recent Translations

PhotoEditor.HighlightsTool
Wyróżnienia
Previous
Fair Dog, Sep 25 at 20:39
PhotoEditor.HighlightsTint
Wyróżnienia
Previous
Fair Dog, Sep 25 at 20:39
EmojiSearch.SearchReactionsPlaceholder
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 23 at 21:06
EmojiSearch.SearchStatusesPlaceholder
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 23 at 21:06
TextFormat.Format
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 23 at 21:05
EmojiSearch.SearchStatusesEmptyResult
Previous
Fair Dog, Sep 23 at 21:05
EmojiSearch.SearchReactionsEmptyResult
Previous
Fair Dog, Sep 23 at 21:05
Login.EnterCodeTelegramText
Wysłaliśmy kod do aplikacji **Telegram** dla numeru %@ na twoje inne urządzenie.
Previous
Fair Dog, Sep 18 at 16:35
PeerStatusSetup.NoTimerTitle
Previous
Fair Dog, Sep 16 at 19:10
Premium.EmojiStatusShortTitle
Previous
Fair Dog, Sep 15 at 19:31
Premium.Reactions.Proceed
Odblokuj reakcje Premium
Previous
Fair Dog, Sep 14 at 14:26
Conversation.Theme.Subtitle
Motyw zostanie zastosowany również dla %@
Previous
Fair Dog, Sep 14 at 08:03
Premium.UploadSize
4 GB wielkość wysyłania
Previous
Fair Dog, Sep 13 at 15:14
Paint.ClearConfirm
Wyczyść malowanie
Previous
Fair Dog, Sep 13 at 15:11
Stickers.PremiumStickers
Naklejki Premium
Previous
Fair Dog, Sep 12 at 14:57
Premium.Stickers
Naklejki Premium
Previous
Fair Dog, Sep 12 at 14:57
Stickers.TrendingPremiumStickers
Popularne naklejki Premium
Previous
Fair Dog, Sep 12 at 14:56
EmojiInput.SectionTitlePremiumStickers
Naklejki Premium
Previous
Fair Dog, Sep 12 at 14:56
Premium.AppIconStandalone
Dodatkowe ikony aplikacji
Previous
Fair Dog, Sep 12 at 14:55
Premium.AppIcons.Proceed
Odblokuj ikony Premium
Previous
Fair Dog, Sep 12 at 14:54
Premium.UploadSizeInfo
Zwiększony rozmiar przesyłanych plików z 2 GB do 4 GB na dokument, ogólna nieograniczona przestrzeń dyskowa.
Previous
Fair Dog, Sep 12 at 14:52
Premium.ChatManagementInfo
Narzędzia do ustawiania domyślnego folderu, auto-archiwizacji i ukrywania nowych czatów od nieznanych osób.
Previous
Fair Dog, Sep 12 at 14:46
PrivacySettings.LoginEmailInfo
Previous
Fair Dog, Sep 12 at 14:26
WebApp.CloseConfirmation
Previous
Fair Dog, Sep 12 at 14:22
WebApp.CloseAnyway
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 12 at 14:22
Settings.QuickReactionSetup.ChooseQuickReactionInfo
Previous
Fair Dog, Sep 12 at 14:21
Settings.QuickReactionSetup.ChooseQuickReaction
Previous
Fair Dog, Sep 12 at 14:19
PeerStatusExpiration.TomorrowAt
Previous
Fair Dog, Sep 12 at 14:17
PeerStatusExpiration.AtDate
Previous
Fair Dog, Sep 12 at 14:17
WallpaperPreview.SwipeBottomText
Dotknij „Ruchome” i spróbuj przechylić urządzenie
Previous
Fair Dog, Sep 12 at 14:14
WallpaperPreview.PreviewTopText
Naciśnij „Ustaw”, aby zastosować tło
Previous
Fair Dog, Sep 12 at 14:13
Widget.LongTapToEdit
Dotknij lub przytrzymaj, aby edytować widżet.
Previous
Fair Dog, Sep 12 at 14:13
Emoji.FrequentlyUsed
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 12 at 14:10
Login.EnterCodeEmailText
Previous
Fair Dog, Sep 12 at 14:08
Chat.ClearReactionsAlertText
Czy chcesz wyczyścić swoje ostatnie emoji reakcji z propozycji?
Previous
Fair Dog, Sep 12 at 14:07
Chat.ClearReactionsAlertText
Czy chcesz wyczyścić propozycje ze swoich ostatnich reakcji?
Previous
Fair Dog, Sep 12 at 13:41
Chat.ClearReactionsAlertText
Czy chcesz usunąć swoje ostatnie reakcje z propozycji?
Previous
Fair Dog, Sep 12 at 13:36
Paint.ClearConfirm
Usuń malowanie
Previous
Fair Dog, Sep 12 at 12:15
Premium.InfiniteReactionsInfo

Reaguj za pomocą tysięcy emoji, używając wielu reakcji na wiadomość.
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 23:02
Chat.ClearReactionsAlertAction
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:49
Login.CancelEmailVerification
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:37
Login.EnterCodeNewEmailText
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:37
Login.Yes
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:37
Login.InvalidEmailError
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:31
Login.CancelEmailVerificationContinue
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:31
Login.CancelEmailVerificationStop
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:31
Login.EmailNotAllowedError
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:31
Login.InvalidEmailTokenError
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:29
Login.InvalidEmailAddressError
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:29
Login.WrongCodeError
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:28
Login.EnterCodeTelegramTitle
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:28
Login.SendCodeAsSMS
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:28
Channel.AdminLog.ReactionsEnabled
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:26
PeerInfo.AllowedReactions.GroupOptionNoInfo
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:26
PeerInfo.AllowedReactions.OptionNoReactions
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:26
PeerInfo.AllowedReactions.OptionSomeReactions
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:26
PeerInfo.AllowedReactions.OptionAllReactions
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:26
EmojiStatusSetup.SetUntil
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:25
EmojiStatusSetup.TimerOther
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:24
SetTimeoutFor.Days
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:24
PrivacySettings.LoginEmailAlertChange
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:23
PrivacySettings.LoginEmail
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:22
Chat.ReactionSection.Popular
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:22
Premium.EmojiStatus
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:22
Premium.InfiniteReactions
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:22
ReportPeer.ReportReaction
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:21
Settings.ChangeProfilePhoto
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:21
PeerInfo.ChangeEmojiStatus
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:20
PeerInfo.SetEmojiStatus
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:20
Conversation.EmojiCopied
Emoji skopiowane do schowka.
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:20
Conversation.EmojiCopied
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:20
PeerInfo.LabelAllReactions
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:20
Chat.PremiumReactionToastAction
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:20
Login.EnterCodeSMSTitle
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:20
Login.EnterCodeNewEmailTitle
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:19
Login.AddEmailTitle
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:19
Login.EmailChanged
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:19
Login.EnterCodeEmailTitle
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:18
Login.Or
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:18
Login.AddEmailPlaceholder
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:18
Login.EnterNewEmailTitle
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:14
Login.Edit
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:13
Login.PhoneNumberConfirmation
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:13
Login.Continue
<no value>
Previous
Fair Dog, Sep 11 at 21:13