Recent Translations

Conversation.Theme.PreviewLight
Stuknij tutaj, aby zobaczyć, jak **%@** zobaczy ten motyw podczas korzystania z trybu dziennego.
Previous
SΞBΞK, Sep 21 at 07:48
Conversation.Theme.PreviewDark
Stuknij tutaj, aby zobaczyć, jak **%@** zobaczy ten motyw podczas korzystania z trybu nocnego.
Previous
SΞBΞK, Sep 21 at 07:48
WallpaperPreview.Animate
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 20 at 19:43
Conversation.InteractiveEmojiSyncTip
Gdyby użytkownik **%@** oglądał teraz czat, również zobaczyłby tę animację.
Previous
SΞBΞK, Sep 19 at 14:32
Gallery.ImageSaved
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 17 at 21:10
Contacts.Search.NoResultsQueryDescription
Previous
SΞBΞK, Sep 17 at 21:04
Contacts.Search.NoResults
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 17 at 21:04
VoiceChat.RecordingTitlePlaceholderVideo
Previous
SΞBΞK, Sep 17 at 20:37
VoiceChat.RecordTitle
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 17 at 20:34
VoiceChat.RecordStartRecording
Previous
SΞBΞK, Sep 17 at 20:34
VoiceChat.RecordPortrait
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 17 at 20:34
VoiceChat.RecordLandscape
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 17 at 20:33
VoiceChat.RecordOnlyAudio
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 17 at 20:33
VoiceChat.RecordVideoAndAudio
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 17 at 20:33
LiveStream.RecordTitle
Previous
SΞBΞK, Sep 17 at 20:31
LiveStream.Listening.Members
Previous
SΞBΞK, Sep 17 at 20:29
Activity.EnjoyingAnimations
cieszy się animacjami %@
Previous
SΞBΞK, Sep 17 at 20:25
Conversation.Theme.Subtitle
Previous
SΞBΞK, Sep 17 at 20:10
PUSH_MESSAGE_NOTHEME
Previous
SΞBΞK, Sep 17 at 19:15
Conversation.Theme.NoTheme
Brak
motywu
Previous
SΞBΞK, Sep 17 at 19:08
ImportStickerPack.ChooseStickerSet
Previous
SΞBΞK, Sep 15 at 20:47
Call.CameraOrScreenTooltip
Previous
SΞBΞK, Sep 15 at 20:46
PUSH_CHANNEL_MESSAGE_VIDEOS_TEXT
PUSH_CHANNEL_MESSAGE_DOCS_TEXT
LiveStream.InvitedPeerText
Previous
SΞBΞK, Sep 15 at 20:07
PUSH_CHAT_LIVESTREAM_START
Previous
SΞBΞK, Sep 15 at 20:06
PUSH_CHAT_LIVESTREAM_INVITE
Previous
SΞBΞK, Sep 15 at 20:05
PUSH_CHAT_LIVESTREAM_INVITE_YOU
Previous
SΞBΞK, Sep 15 at 20:05
PUSH_CHAT_LIVESTREAM_END
Previous
SΞBΞK, Sep 15 at 20:04
Conversation.MessageDoesntExist
Previous
SΞBΞK, Sep 15 at 20:00
ImportStickerPack.CreateNewStickerSet
Previous
SΞBΞK, Sep 15 at 20:00
InstantPage.OpenInBrowser
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 15 at 19:59
VoiceChat.EditDescription
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 15 at 19:58
VoiceChat.EditDescriptionTitle
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 15 at 19:58
VoiceChat.EditDescriptionText
Previous
SΞBΞK, Sep 15 at 19:58
VoiceChat.EditDescriptionSave
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 15 at 19:57
VoiceChat.EditDescriptionPlaceholder
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 15 at 19:57
VoiceChat.EditDescriptionSuccess
Previous
SΞBΞK, Sep 15 at 19:56
VoiceChat.PinVideo
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 15 at 19:56
VoiceChat.UnpinVideo
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 15 at 19:56
VoiceChat.VideoPreviewDescription
Previous
SΞBΞK, Sep 15 at 19:55
VoiceChat.VideoPreviewStopScreenSharing
Previous
SΞBΞK, Sep 15 at 19:55
VoiceChat.TapToViewCameraVideo
Previous
SΞBΞK, Sep 15 at 19:55
VoiceChat.TapToViewScreenVideo
Previous
SΞBΞK, Sep 15 at 19:54
Activity.EnjoyingAnimations
Previous
SΞBΞK, Sep 13 at 15:52
SponsoredMessageInfo.Url
Previous
SΞBΞK, Sep 13 at 14:23
Conversation.ContextMenuSeen
Previous
SΞBΞK, Sep 13 at 14:23
VideoChat.RecordingSaved
Previous
SΞBΞK, Sep 13 at 14:11
Conversation.Theme.DismissAlertApply
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 13 at 14:10
Conversation.Theme.DismissAlert
Previous
SΞBΞK, Sep 13 at 14:10
Conversation.Theme.DontSetTheme
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 13 at 14:07
PUSH_MESSAGE_THEME
Previous
SΞBΞK, Sep 13 at 14:07
SponsoredMessageInfoScreen.Title
Previous
SΞBΞK, Sep 13 at 12:42
Conversation.ForwardOptions.Text
Previous
SΞBΞK, Sep 13 at 06:42
SponsoredMessageMenu.Info
Co to są wiadomości
sponsorowane?
Previous
SΞBΞK, Sep 13 at 06:37
ImportStickerPack.ChooseLinkDescription
Możesz użyć a-z, 0-9 oraz podkreślników.
Previous
SΞBΞK, Sep 9 at 22:16
Conversation.ForwardOptions.TapForOptions
Stuknij opcje przekazywania
Previous
SΞBΞK, Sep 9 at 22:07
Preview.SaveToCameraRoll
Zapisz do Rolki z aparatu
Previous
SΞBΞK, Sep 9 at 21:05
Gallery.SaveVideo
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 9 at 20:29
Gallery.SaveImage
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 9 at 20:29
TwoFactorRemember.CheckPassword
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 9 at 20:15
Notification.LiveStreamScheduledTomorrow
Transmisja na żywo zaplanowana na dzisiaj o %@
Previous
SΞBΞK, Sep 5 at 20:29
Stickers.Stickers
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 5 at 20:25
Gif.Emotion.RollEyes
Przewraca oczami
Previous
SΞBΞK, Sep 5 at 20:25
Gif.Emotion.Joy
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 5 at 20:23
Gif.Emotion.Surprised
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 5 at 20:22
Gif.Emotion.RollEyes
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 5 at 20:18
Gif.Emotion.Cool
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 5 at 20:17
Gif.Emotion.Party
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 5 at 20:16
Gif.Emotion.Angry
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 5 at 20:15
Gif.Emotion.Hearts
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 5 at 20:14
Gif.Emotion.ThumbsDown
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 5 at 20:12
Gif.Emotion.ThumbsUp
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 5 at 20:12
Gif.Emotion.Kiss
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 5 at 20:11
Stickers.Trending
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 5 at 20:10
Stickers.Settings
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 5 at 20:09
Stickers.Recent
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 5 at 20:08
Stickers.Favorites
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 5 at 20:08
Stickers.Gifs
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 5 at 20:07
Conversation.ForwardOptions.SendMessage
<no value>
Previous
SΞBΞK, Sep 5 at 20:05
Channel.AdminLog.CanManageLiveStreams
Previous
SΞBΞK, Sep 5 at 20:04
LiveStream.CreateNewVoiceChatText
Previous
SΞBΞK, Sep 5 at 20:03
LiveStream.RecordingInProgress
Previous
SΞBΞK, Sep 5 at 20:02
LiveStream.PeerJoinedText
Previous
SΞBΞK, Sep 5 at 20:01