Recent Translations

lng_text_copied
Previous
Fair Dog, Jan 20 at 20:33
lng_reaction_quiz
{reaction} na twój quiz {title}
Previous
Fair Dog, Jan 19 at 20:20
lng_reaction_poll
{reaction} na twoją ankietę {title}
Previous
Fair Dog, Jan 19 at 20:20
lng_context_seen_reacted_all
Previous
Fair Dog, Jan 18 at 21:00
lng_context_set_as_quick
<no value>
Previous
Fair Dog, Jan 18 at 20:59
lng_reaction_text
Previous
Fair Dog, Jan 18 at 20:59
lng_reaction_notext
Previous
Fair Dog, Jan 18 at 20:58
lng_reaction_photo
Previous
Fair Dog, Jan 18 at 20:58
lng_reaction_video
Previous
Fair Dog, Jan 18 at 20:58
lng_reaction_video_message
Previous
Fair Dog, Jan 18 at 20:58
lng_reaction_document
Previous
Fair Dog, Jan 18 at 20:57
lng_reaction_voice_message
Previous
Fair Dog, Jan 18 at 20:57
lng_reaction_contact
Previous
Fair Dog, Jan 18 at 20:57
lng_reaction_location
Previous
Fair Dog, Jan 18 at 20:57
lng_reaction_live_location
Previous
Fair Dog, Jan 18 at 20:57
lng_reaction_poll
Previous
Fair Dog, Jan 18 at 20:57
lng_reaction_quiz
Previous
Fair Dog, Jan 18 at 20:57
lng_reaction_game
Previous
Fair Dog, Jan 18 at 20:56
lng_reaction_invoice
Previous
Fair Dog, Jan 18 at 20:56
lng_reaction_gif
Previous
Fair Dog, Jan 18 at 20:56
lng_reaction_sticker
Previous
Fair Dog, Jan 18 at 20:56
lng_edited_date
edytowano: {date}
Previous
Fair Dog, Jan 13 at 20:16
lng_admin_log_admin_manage_calls_channel
Zarządzać transmisjami na żywo
Previous
Fair Dog, Jan 12 at 09:22
lng_context_save_video
Zapisz wideo jako…
Previous
Fair Dog, Jan 10 at 23:30
lng_context_save_file
Zapisz plik jako…
Previous
Fair Dog, Jan 10 at 23:30
lng_context_save_audio
Zapisz wiadomość głosową jako…
Previous
Fair Dog, Jan 10 at 23:28
lng_context_save_image
Zapisz obraz jako…
Previous
Fair Dog, Jan 10 at 23:28
lng_context_save_audio_file
Zapisz plik audio jako…
Previous
Fair Dog, Jan 10 at 23:27
lng_call_fingerprint_tooltip
Jeśli te emotikony są takie same na ekranie użytkownika {user}, połączenie to jest w 100% bezpieczne.
Previous
Fair Dog, Jan 5 at 00:04
lng_context_mute
Previous
Fair Dog, Jan 4 at 14:54
lng_context_unmute
Previous
Fair Dog, Jan 4 at 14:54
lng_payments_checkout_title
Previous
Fair Dog, Jan 3 at 21:10
lng_context_delete_msg
Usuń wiadomość
Previous
Fair Dog, Dec 30, 2021 at 21:05
lng_context_report_msg
Zgłoś wiadomość
Previous
Fair Dog, Dec 30, 2021 at 21:05
lng_context_copy_message_link
Kopiuj link wiadomości
Previous
Fair Dog, Dec 30, 2021 at 21:04
lng_context_select_msg
Zaznacz wiadomość
Previous
Fair Dog, Dec 30, 2021 at 21:02
lng_context_unpin_msg
Odepnij wiadomość
Previous
Fair Dog, Dec 30, 2021 at 21:02
lng_context_forward_msg
Przekaż wiadomość
Previous
Fair Dog, Dec 30, 2021 at 21:01
lng_context_pin_msg
Przypnij wiadomość
Previous
Fair Dog, Dec 30, 2021 at 21:01
lng_archived_add
Archiwizuj czat
Previous
Fair Dog, Dec 30, 2021 at 21:01
lng_context_unpin_from_top
Odepnij od góry
Previous
Fair Dog, Dec 30, 2021 at 21:00
lng_menu_formatting_spoiler
<no value>
Previous
Fair Dog, Dec 30, 2021 at 20:53
lng_manage_peer_reactions_about_channel
Previous
Fair Dog, Dec 30, 2021 at 20:53
lng_manage_peer_reactions_available
<no value>
Previous
Fair Dog, Dec 30, 2021 at 20:53
lng_manage_peer_reactions_about
Previous
Fair Dog, Dec 30, 2021 at 20:52
lng_manage_peer_reactions_enable
<no value>
Previous
Fair Dog, Dec 30, 2021 at 20:52
lng_manage_peer_reactions_off
<no value>
Previous
Fair Dog, Dec 30, 2021 at 20:52
lng_manage_peer_reactions
<no value>
Previous
Fair Dog, Dec 30, 2021 at 20:52
lng_context_seen_reacted_none
Previous
Fair Dog, Dec 30, 2021 at 20:51
lng_context_seen_reacted
Previous
Fair Dog, Dec 30, 2021 at 20:51
lng_admin_log_reactions_updated
Previous
Fair Dog, Dec 30, 2021 at 20:50
lng_admin_log_reactions_disabled
Previous
Fair Dog, Dec 30, 2021 at 20:49
lng_edited
edytowano
Previous
Fair Dog, Dec 30, 2021 at 20:43
lng_cloud_password_reset_no_email
Ponieważ podczas konfigurowania hasła nie podano adresu e-mail służącego do jego odzyskiwania, dostępne możliwe opcje to zapamiętanie hasła lub poczekanie 7 dni, aż hasło zostanie zresetowane.
Previous
Fair Dog, Dec 30, 2021 at 02:17
lng_signin_no_email_forgot
Ponieważ podczas konfigurowania hasła nie podano adresu e-mail służącego do jego odzyskiwania, dostępne możliwe opcje to zapamiętanie hasła lub zresetowanie konta.
Previous
Fair Dog, Dec 30, 2021 at 02:16
lng_cloud_password_reset_with_email
Jeśli nie masz dostępu do adresu e-mail odzyskiwania hasła, dostępne możliwe opcje to zapamiętanie hasła lub odczekanie 7 dni, aż hasło zostanie zresetowane.
Previous
Fair Dog, Dec 30, 2021 at 02:15
lng_signin_cant_email_forgot
Jeśli nie możesz przywrócić dostępu do swojej poczty, pozostałe opcje to zapamiętanie hasła lub zresetowanie konta.
Previous
Fair Dog, Dec 30, 2021 at 02:14
lng_context_seen_listened
{count} słuchała{count} słuchały{count} słuchało{count} słuchało
Previous
Fair Dog, Dec 26, 2021 at 17:52
lng_context_seen_watched
{count} obejrzała{count} obejrzały{count} obejrzało{count} obejrzało
Previous
Fair Dog, Dec 26, 2021 at 17:51
lng_context_seen_text
{count} widziała{count} widziały{count} widziało{count} widziało
Previous
Fair Dog, Dec 26, 2021 at 17:50
lng_manage_peer_no_forwards_about
Członkowie nie będą mogli zapisywać plików i przekazywać treści z tej grupy.99
Previous
Fair Dog, Dec 23, 2021 at 20:28
lng_sessions_terminate_all_about
Wylogowuje wszystkie urządzenia z wyjątkiem tego jednego.
Previous
Fair Dog, Dec 21, 2021 at 16:47
lng_group_request_to_join
Prośba o dołączenie
Previous
Fair Dog, Dec 17, 2021 at 23:11
lng_intro_qr_step2
Przejdź do Ustawienia » Urządzenia » Zeskanuj kod QR
Previous
Fair Dog, Dec 14, 2021 at 20:44
lng_intro_qr_step2
Przejdź do Ustawienia » Urządzenia » Połącz z komputerem stacjonarnym
Previous
Fair Dog, Dec 14, 2021 at 20:44
lng_intro_qr_step2
Przejdź do Ustawienia » Urządzenia » Zeskanuj kod QR
Previous
Fair Dog, Dec 14, 2021 at 20:43
lng_settings_open_system_settings
<no value>
Previous
Fair Dog, Dec 14, 2021 at 12:15
lng_view_button_voice_chat_channel
<no value>
Previous
Fair Dog, Dec 10, 2021 at 22:33
lng_context_seen_watched
Previous
Fair Dog, Dec 10, 2021 at 22:27
lng_context_seen_watched_none
<no value>
Previous
Fair Dog, Dec 10, 2021 at 22:26
lng_context_seen_listened
Previous
Fair Dog, Dec 10, 2021 at 22:26
lng_context_seen_listened_none
<no value>
Previous
Fair Dog, Dec 10, 2021 at 22:21
lng_context_seen_text_none
<no value>
Previous
Fair Dog, Dec 10, 2021 at 22:21
lng_admin_log_forwards_enabled
Previous
Fair Dog, Dec 9, 2021 at 23:24
lng_admin_log_forwards_disabled
Previous
Fair Dog, Dec 9, 2021 at 23:23
lng_view_button_bot
<no value>
Previous
Fair Dog, Dec 9, 2021 at 22:13
lng_action_you_joined_by_request
Previous
Fair Dog, Dec 8, 2021 at 22:27
lng_admin_log_no_events_text_channel
Brak znaczących działań
podjętych przez administratorów tego kanału
w ciągu ostatnich 48 godzin.
Previous
Fair Dog, Dec 3, 2021 at 22:40
lng_admin_log_no_events_text
Brak znaczących działań podjętych przez członków i administratorów tej grupy w ciągu ostatnich 48 godzin.
Previous
Fair Dog, Dec 3, 2021 at 22:40
lng_admin_log_about_text
To jest lista wszystkich znaczących działań podjętych przez członków i administratorów tej grupy w ciągu ostatnich 48 godzin.
Previous
Fair Dog, Dec 3, 2021 at 22:38
lng_admin_log_about_text
To jest lista wszystkich czynności serwisowych podejmowanych przez członków i administratorów grupy przez ostatnie 48 godzin.
Previous
Fair Dog, Dec 3, 2021 at 22:34
lng_admin_log_no_events_text
Nie było czynności serwisowych
podejmowan
ych przez członków
i administratorów grupy
przez ostatnie
48 godzin.
Previous
Fair Dog, Dec 3, 2021 at 22:31
lng_admin_log_no_events_text_channel
Nie było czynności serwisowych
podejmowan
ych przez administratorów
kanału przez ostatnie 48 godzin.
Previous
Fair Dog, Dec 3, 2021 at 22:29
lng_new_contact_from_request_group
Previous
Fair Dog, Dec 1, 2021 at 23:25
lng_from_request_understand
<no value>
Previous
Fair Dog, Dec 1, 2021 at 23:19
lng_from_request_title_group
Previous
Fair Dog, Dec 1, 2021 at 23:17
lng_from_request_title_channel
Previous
Fair Dog, Dec 1, 2021 at 23:17
lng_manage_peer_no_forwards_about
Członkowie nie będą mogli kopiować, zapisywać i przekazywać treści z tej grupy.99
Previous
Fair Dog, Dec 1, 2021 at 22:01
lng_manage_peer_no_forwards_about
Subskrybenci nie będą mogli kopiować, zapisywać i przekazywać treści z tego kanału.99
Previous
Fair Dog, Dec 1, 2021 at 21:59
lng_manage_peer_no_forwards_about
Subskrybenci nie będą mogli kopiować, zapisywać i przekazywać treści z tego kanału.99
Previous
Fair Dog, Dec 1, 2021 at 21:58
lng_self_destruct_weeks
Previous
Fair Dog, Dec 1, 2021 at 21:55