lng_passport_identity_about

The document must contain your photograph, first and last name, date of birth, document number, country of issue, and expiry date.
130
Applied
Dokument musi zawierać: twoje zdjęcie, imię i nazwisko, datę urodzenia, numer dokumentu, kraj wystawienia i datę ważności.
122/130
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:52