EmojiSuggestionsInfo

**Telegram** lets you find emoji by thousands of keywords, but there is always something missing. If you want to suggest a new emoji replacement, you can help us by visiting:
174
Applied
**Telegram** vám pomôže nájsť emoji pre tisíce slov, ale vždy tu bude niečo chýbať. Ak chcete navrhnúť novú emoji náhradu môžete nám pomôcť navštívením:
152/174
Michal Jurcek, Oct 30, 2019 at 17:45