MapPreviewProviderHint

Choose a provider to be used to display map previews in Secret Chats.

This requires sending the selected provider an anonymous request with the received location coordinates to the selected provider.
155
Applied
Vyberte poskytovateľa, pre zobrazenie ukážky máp v tajných konverzáciách.

Vyžaduje to odoslanie anonymnej požiadavky obdržanej polohy vybranému poskytovateľovi.
161/155
Michal Jurcek, Jan 30, 2020 at 14:44
Applied
VyberZvoľte poskytovateľa, ktorý bude použitý pre zobrazenie ukážkyok máp v tajných konverzáciách.

Vyžaduje to odoslanie anonymnej požiadavky obdržanejToto požaduje odosielanie anonymných požiadaviek s prijatých súradníc polohy vybrazvolenému poskytovateľovi.
196/155
Matúš Baňas, Dec 19, 2018 at 15:50