SecretPasscodeInfo

When you set up an additional passcode, you'll need to enter it each time you access this chat. Message preview will be hidden on the chats page.

Note: if you forget it, contents of this chat will be lost.

If you need a global passcode, use Settings > Privacy and Security > Passcode Lock.
Open a secret chat > tap on the name > "..." > Passcode Lock
291
Applied
Pokiaľ nastavíte prístupové heslo, musíte ho zadávať pri každom prístupe do tejto konverzácie. Náhľady správ budú skryté na stránkach konverzácií.

Poznámka: Ak zabudnete heslo, obsah tejto konverzácie bude stratený.

Ak potrebujete globálne heslo, choďte do časti Nastavenia > Súkromie a bezpečnosť > Uzamknutie prístupovým kódom.
331/291
kubalav, Oct 8, 2020 at 16:09