ChatList.RemoveFolderConfirmation

This will remove the folder, your chats will not be deleted.
60
Applied
Týmto sa priečinok odstráni, vaše konverzácie sa neodstránia.
61/60
Viliam Tokarcik, Mar 15, 2020 at 15:24