DialogList.DeleteBotConversationConfirmation

Delete and StopBlock
16
Applied
Odstrániť a zablokovať
22/16
Viliam Tokarcik, Apr 3 at 22:39
Applied
Odstrániť a zablokovastaviť
20/16
1
Viliam Tokarcik, Sep 17, 2020 at 22:35
Applied
OdstrániVymazať a zablokovať
20/16
Viliam Tokarcik, Mar 11 at 23:34