Login.PadPhoneHelp

You can use your main mobile number to log in to Telegram on all devices.
Don't use your iPad's SIM number here — we’ll need to send you an SMS.

Is this number correct?
{number}
178
Applied
Môžete použiť vaše telefónne číslo na prihlásenie sa do Telegramu na všetkých zariadeniach.
Nepoužívajte SIM kartu na iPade — potrebujem vám odoslať SMS.

Je toto číslo správne?
{number}
186/178
Michal Jurcek, Nov 4, 2019 at 10:19
Applied
Môžete použiť vVaše telefónne číslo na prihlásenie sa do Telegramu na všetkých zariadeniach.
Nepoužívajte SIM kartu na iPade — potrebujem ve Vám odoslať SMS.

Je toto číslo správne?
{number}
187/178
1
Jaroslav Kardoš, Dec 12, 2018 at 15:56