AddAnExplanationInfo

Users will see this text after choosing the wrong answer, good for educational purposes.
88
Applied
Používatelia uvidia tento text po výbere nesprávnej odpovede (vhodné na vzdelávacie účely).
91/88
Ace Monkey, Feb 16, 2022 at 16:00