BlockedUsersInfo

Blocked users can't send you messages or add you to groups. They will not see your profile photos, stories, online and last seen status.
136
Applied
Zablokovaní používatelia vám nebudú môcť poslať správy alebo vás pridať do skupín. Neuvidia vaše profilové fotky, príbehy, stav online a čas posledného videnia.
160/136
kubalav, Aug 10 at 09:57
Applied
Zablokovaní používatelia váms nebudú môcť poslať správy alebo vás pridať do skupín. Neuvidia vaše profilové fotky, príbehy, stav onlinekontaktovať a neuvidia váš čas posledného videnia.
91/136
kubalav, Dec 18, 2022 at 09:10
Applied
Zablokovaní používatelia vám nebudú môcť poslať správy alebo vás pridať do skupín. Neuvidia vaše profilové fotky, príbehy, stav online a čas posledného videnia.
151/136
kubalav, Mar 9 at 09:05