BlockedUsers.Info

Blocked users can't send you messages or add you to groups. They will not see your profile pictures, online and last seen status.
129
Applied
Zablokovaní používatelia vám nemôžu posielať správy alebo vás pridávať do skupín. Neuvidia vaše profilové obrázky, stav pripojený a stav naposledy videný.
154/129
kubalav, May 30 at 05:52
Applied
Zablokovaní používatelia vám nemôžu posielať správy alebo vás pridávať
do
do skupín. Neuvidia vaše profilové obrázky, stav pripojený a stav
naposledy
naposledy videný.
155/129
Viliam Tokarcik, Dec 27, 2021 at 19:12