BlockedUsersInfo

Blocked users can't send you messages or add you to groups. They will not see your profile picturehotos, online and last seen status.
127
Applied
Zablokovaní používatelia vám nemôžu posielať správy alebo vás pridávať do skupín. Neuvidia vaše profilové fotky, stav pripojený a stav naposledy videný.
152/127
kubalav, Jan 31 at 10:19
Applied
Zablokovaní používatelia vám nemôžu posielať správy alebo vás pridávať do skupín. Neuvidia vaše profilové fotky, stav pripojenýnebudú môcť kontaktovať a stavneuvidia kedy ste boli naposledy videnýonline.
95/127
Michal Jurcek, Oct 31, 2019 at 11:43
Applied
Zablokovaní používatelia vám nemôžu posielať správy alebo vás pridávať
do
do skupín. Neuvidia vaše profilové fotobrázky, stav pripojený a stav
naposledy
naposledy videný.
155/127
Viliam Tokarcik, Dec 27, 2021 at 19:11
Applied
Zablokovaní používatelia vám nemôžu posielať správy alebo vás pridávať do skupín. Neuvidia vaše profilové fotobrázky, stav pripojený a stav naposledy videný.
154/127
kubalav, May 30, 2022 at 05:52