DisableAutoNightModeDesc

Changing current theme will disable Auto Night Mode.

You may enable it any time later in Settings > Themes and Chats.
118
Applied
Промена тренутне теме ће онемогућити аутоматски ноћни режим.

Можете га омогућити касније у било ком тренутку у одељку Подешавања > Теме и ћаскања.
147/118
Fair Dog, Jun 7 at 02:13
Applied
Промена тренутне теме ће онемогућити аутоматски. ноћни режиммод.

Можете га омогућити било када касније у било ком тренутку у одељку Подешавања > Теме и ћаскања.
123/118
Fair Dog, Jan 22, 2019 at 23:23
Applied
Промена тренутне теме ће онемогућити аутоматски ноћни режиммод.

Можете га омогућити било када касније у било ком тренутку у одељку Подешавања > Теме и ћаскања.
128/118
Fair Dog, Dec 12, 2020 at 16:04
Applied
Промена тренутне теме ће онемогућити аутоматски ноћни режим.

Можете га омогућити било када касније у било ком тренутку у одељкупод Подешавања > Теме и ћаскања.
132/118
Fair Dog, Jan 15, 2021 at 10:35
Applied
Промена тренутне теме ће онемогућити аутоматски ноћни режим.

Можете га омогућити каснијебило када у било ком тренутку у одељку Подешавања > Теме и ћаскања.
122/118
Fair Dog, Apr 15 at 21:06
Applied
Промена тренутне теме ће онемогућити аутоматски ноћни режим.

Можете га омогућити каснијебило када у било ком тренутку у одељку Подешавања > Теме и ћаскања.
129/118
Fair Dog, Jun 4 at 00:45